Forældrerengøring og COVID-19

Forældrerengøring fremadrettet

Bestyrelsen for Overlade Friskole og Børnehus er grundet situationen med COVID-19 blevet enige om følgende retningslinjer for varetagelse af forældrerengøringen fremadrettet.

Vi har ansat Anita Asandai som rengøringsassistent hos Overlade Friskole og Børnehus. Alle hendes timer bruges p.t. i Børnehuset grundet de skærpede krav til daglig rengøring. Anita varetager altså al rengøring af Børnehuset, hvorfor denne ikke længere skal varetages af forældrene.

Hilde Ileby står for den daglige rengøring af Friskolen i form af rengøring af toiletter, afspritning af borde og stole x 2 dagligt samt gulvvask. Hilde kan ikke varetage al rengøring af Friskolen, hvorfor der stadig skal være forældrerengøring her uge, men med nedenfor nævnte foranstaltninger.

  1. Alle forældre deltager fortsat i forældrerengøringen, både forældre til børn i Børnehuset og forældre til børn i Friskolen.
  2. Man fortsætter på sit nuværende hold og i det nuværende rul.
  3. Hvert forældrepar stiller kun med den ene forældre til forældrerengøring.
  4. Man må ikke længere have sine børn med ifm. forældrerengøringen.
  5. Det er kun friskolens lokaler, toiletter på glasgangen samt indgangen ved hallen/fællessalen og de to tilhørende toiletter der, som fremadrettet skal rengøres af forældrene.
  6. Nogle lokaler og faglokaler er p.t. ikke i brug og skal derfor ikke rengøres af forældrene, de er tydeligt markeret med skilte.
  7. Under forælderengøringen holdes der god afstand med de anbefalede 2 meter.
  8. Al inventar skal rengøres grundigt med vand og sæbe, specielt skal der være fokus på stole, borde, døre og håndtag, som børnene er i berøring med flere gange dagligt.
  9. Man har fortsat selv ansvar for og pligt til at bytte sin rengøringstjans, hvis man er forhindret i at deltage i forældrerengøringen i sin tildelte uge.

Det er vigtigt for bestyrelsen at understrege, at Dansk Friskoleforening ikke ser noget til hinder for, at der fortsat ydes forældrerengøring ude på skolerne, når blot man tænker sig om og fortsat følger retningslinjerne for afstand og fokus på hygiejne.

Har I spørgsmål til ovenstående, er I selvfølgelig altid velkomne til at kontakte enten Troels eller et medlem af bestyrelsen.