Forældrerengøring

Bestyrelsen på Overlade friskole og børnehus har besluttet at forældrerengøringen stopper pr. 30. april 2022. I stedet for er der ansat en rengøringsassistent, som varetager rengøringen. I den forbindelse betaler alle familier 200 kr. månedlig.