Forældrerengøring

Friskolen og børnehuset er vores fælles ansvar. Hensigten med forældrerengøringen er at understrege dette fælles ansvar. Forældrene lærer deres børn friskolen og børnehuset at kende, og børnene passer ekstra godt på disse, når de sammen med far og mor skal holde dem rene og pæne.

Det er obligatorisk at deltage i forældrerengøringen. Der gøres opmærksom på, at skilsmisseforældre deltager på lige fod i den ugentlige forældrerengøring samt ved hovedrengøring/arbejdsweekend.

Sådan forgår rengøringen

I det daglige sørger eleverne sammen med lærerne for oprydning og fejning på friskolen. Den egentlige rengøring foretages i weekenderne af forældrene.

Friskolen og børnehusets forældre er fordelt ud på 7 rengøringshold, dvs. at hvert forældrepar har en rengøringstjans hver 7. uge. Holdene bestemmer selv, hvilken dag de ønsker at gøre rent (fredag, lørdag eller søndag), dog må der ikke påbegyndes rengøring i Børnehuset fredag før efter kl. 15:30.

Hvis man ikke har mulighed for at gøre rent med sit hold den tildelte uge, er man selv ansvarlig for at bytte eller finde en afløser.

Hvert rengøringshold har et bestyrelsesmedlem, som er udpeget til holdleder.

Holdledernes opgaver er:

 • At ringe rundt til de andre og minde på rengøringsdagen (gerne 3-4 dage før)
 • At sørge for, at der gøres rent de angivne steder
 • At låse friskolen og børnehuset forsvarligt af samt koble alarmsystemet til
 • At ringe til dem, som af forskellige årsager ikke dukker op
 • At tage kontakt til Pernille eller Carina i bestyrelsen, hvis der er tilbagemelding af forskellig art

Rengøring af friskolen og børnehuset

I børnehuset skal følgende lokaler gøres rent:

 • Begge indgangspartier og gangarealer
 • Kælderen/garderoben inkl. trappen
 • Alle toiletter
 • Alle legerum
 • Køkkenet

Lones kontor skal ikke rengøres, det sørger personalet selv for.

På friskolen skal følgende lokaler gøres rent:

 • Indgangspartiet/garderoben og gangarealer
 • Alle toiletter, både i skoledelen, på gangen mellem friskolen og børnehuset samt personaletoilettet
 • Alle klasselokaler
 • Alle faglokaler: Musik, N/T, skolekøkken, bibliotek, kopirum og fællessalen

Troels kontor og lærerværelse/køkken skal ikke rengøres, det sørger personalet selv for.
Lærernes forberedelseslokale skal ikke rengøres, det sørger personalet selv for.

Rengøringsopgaver til de ovennævnte rum:

 • Borde og stole tørres af
 • Vindueskarme, reoler, hylder og dørhåndtag tørres af
 • Synlige pletter på døre, vægge og vinduer tørres af
 • Skabslåger og bordplader i køkkener tørres af og håndvaske rengøres
 • Toiletter rengøres, håndvaske tørres af og spejle pudses
 • Dispensere til papir, sæbe og sprit fyldes efter ved behov
 • Reoler og hylder til sko og kasser tørres af
 • Gulve fejes/støvsuge og vaskes – på de store gangarealer og i fællessalen kan man med fordel benytte gulvvaskemaskinen
 • Skraldespande tømmes og nye poser sættes i
 • Tømning/fyldning af opvaskemaskine i skolekøkkenet + start (hvis dette mod forventning ikke er gjort)
 • Tømning af vaskemaskine/tørretumbler i skolekøkkenet + start og foldning af vasketøj (hvis dette mod forventning ikke er gjort)

Friskolen stiller rengøringsmidler, klude, mopper, koste og støvsugere til rådighed, disse forefindes i rengøringslokalet på friskolen. Gulvvaskemaskinen står i hallens rengøringsrum.

Vi har fået et nyt moppesystem med grønne mikrofibermopper. I rengøringsrummet er der to kasser – én med rene grønne mikrofibermopper og én til de beskidte grønne mikrofibermopper. Vi skal ikke selv vaske de grønne mikrofibermopper, det gør Berendsen.

Efter endt rengøring puttes alle andre klude i vaskemaskinen i friskolens skolekøkken, og denne startes med en kogevask.

Arbejdslørdage og hovedrengring

Der afholdes to arbejdslørdage hvert år, en i foråret og en i efteråret. Datoerne for disse arbejdsdage planlægges på bestyrelsesmødet i maj måned og meldes derefter ud til forældregruppen. Man vil forsøge så vidt muligt at tage hensyn til konfirmations- og byfestweekender m.m. ift. planlægning af disse.

Hver familie har pligt til at tilmelde sig mindst én af disse aktiviteter i løbet af skoleåret – meget gerne flere.

Fremover er der ikke fælles hovedrengøring i uge 26, da det har været problematisk ift. forældredeltagelse. Derfor vil de enkelte rum på friskolen og i børnehuset blive inddelt i et rul, som skal gøres ekstra grundigt rent/hovedrent de respektive rengøringsuger. Dette tiltag for at holde alle lokaler pæne og rene i løbet af hele året.

Hold øje med Facebook siden ”Forældreside – Overlade Friskole og Børnehus”, der vil komme opdateringer/ændringer til rengøringsplanen.

Kontaktpersoner
Er der spørgsmål til ovenstående, eller mangler der rengøringsartikler, papir eller sæbe, så tag kontakt til:

Carina Fragtrup Hvorvarp
Tlf.: 3023 2878
E-mail: carinahvorvarp@hotmail.com

English version