Kalender

Kalender Børnehuset 2018/2019

I kalenderen vil der også være:

Kratdage, haldage, dage for storbørnsgruppe og førskolebørn, forældrekaffe og arrangementer fra forældrerådet, bliver løbende lagt ind i Børnehusets kalender.
Hold øje med opslag på tavlerne i huset.
Der tages forbehold for evt. ændringer.

August:
Uge 34: Sommertema
Uge 35: Sommertema
Uge 36: Naturuge

September:
Den 20. september 2018: Fælles forældremøde kl. 19.00-20.30

Oktober:
Uge 40: Efterårstema
Uge 41: Efterårstema
Den 12. oktober 2018: Idrætsdag
Uge 42: Efterårsferie

November:
Den 16. november 2018: Pædagogisk dag for personalet
Den 21. november 2018: Bedsteforældredag med kaffe, bagning og hygge
Laver julegaver

December:
Den 3. december 2018: Find julemanden
Den 12. december 2018: Julefrokost for børnehusets børn
Uge 51: Kirke
Den 21. december 2018: Sidste dag inden juleferie

Januar:
Den 2. januar 2019: Opstart i Børnehuset
Uge 5: Vintertema

Februar:
Uge 6: Vintertema
Uge 8: Vinterferie

Marts:
Den 4. marts 2019: Fastelavn
Uge 11: Cirkustema
Uge 12: Cirkustema

April:
Uge 14: Forårstema
Uge 15: Forårstema
Den 18. april 2019: Skærtorsdag – lukket
Den 19. april 2019: Langfredag – lukket
Den 22. april 2019: 2. påskedag – lukket
Den 30. april 2019: Generalforsamling i Friskole og Børnehus

Maj:
Den 17. maj 2019: St. bededag – lukket
Den 30. maj 2019; Kr. himmelfartsdag – lukket
Den 31. maj 2019: Børnehuset – lukket

Juni:
Den 10. juni 2019: 2. pinsedag – lukket
Den 19. juni 2019: Goddag og farvel fest

Juli:
Uge 29: Sommerferie
Uge 30: Sommerferie