Kalender

Som forældre til børn i børnehuset, får man login til portalen Viggo, hvor kalender kan tilgås.

Faste lukkedage;

  • Fredag efter Kristi himmelfarts dag.
  • Sommerferie uge 29 og 30.
  • Mellem jul og nytår.
  • En gang årligt er der pædagogisk dag, hvor næste år planlægges, og her holder hele børnehuset lukket.