Afgangseksamen

Overlade Friskole tilbyder Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) i 7 fag.
Eleverne skal til prøve i 5 bundne fag samt 2 fag, som udtrækkes af Undervisnings Ministeriet.
De bundne fag er:
  • Dansk
  • Matematik
  • Engels
  • Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.
Der udtrækkes én prøve fra den humanistiske fagblok (skriftlig engelsk, skriftlig tysk/fransk, mundtlig tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab) og én prøve fra den naturfaglige fagblok (biologi, geografi, mundtlig matematik, idræt og fysik).