Indbetaling af borgerlån eller gaver

Statstilskuddet pr. barn til friskolen udbetales hvert skoleår første gang i december. Vi må derfor i de første år af Friskolens levetid påregne et vist underskud på budgettet. For at undgå en dyr kassekredit i et pengeinstitut beder vi derfor om jeres hjælp i form af et rentefrit lån.

I praksis betyder det, at du:

  • For hver kr. 2.000 kr. du tegner dig for, vil du få et nummereret bevis.
    Senest i 2020 vil vi påbegynde tilbagebetalingen. Den årlige generalforsamling vil danne ramme om en udtrækning af mindst ét lånebevis, som derefter tilbagebetales. Der kan udtrækkes flere lånebeviser – alt afhængig af Friskolens økonomi.
  • Eller du indbetaler beløbet som en gave på samme konto.
    Beløbet bliver givet uden forpligtigelser for Friskolen, og du vil få et nummereret gavebevis.

Procedure for indbetaling og overdragelse af beviser:

  • Beløbet indsættes på vores konto i Klim Sparekasse med angivelse af navn og adresse.
    Kontonummer.: 9135  0000181080

Kontakt Friskolen på overladefriskole@gmail.com eller et bestyrelsesmedlem og angiv, om beløbet er indbetalt som gave eller lån. Når din indbetaling er registreret, underskriver repræsentanter for Friskolens bestyrelse det antal beviser, der svarer til din indbetaling. Vi afleverer beviserne til dig hurtigst muligt.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Mia Mikkelsen, næstformand på tlf. 2148 0773 eller mikkelsen@mail.dk samt Carina Hvorvarp, kasserer på tlf. 3023 2878 eller carinahvorvarp@hotmail.com.

På bestyrelsens vegne

Nis Friis Virenfeldt
Formand