Tilsyn

I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale eller private institutioner.

Alle daginstitutioner skal ifølge Vesthimmerlands Kommunes fastlagte serviceniveau have et årligt tilsyn. Hvert andet tilsynsbesøg er uanmeldt. Derudover er der faglig sparring den tilsynsførende og institutionerne imellem.

Læs mere om tilsyn i Vesthimmerlands Kommune her: https://www.vesthimmerland.dk/borger/barn/dagtilbud/tilsyn-paa-dagtilbud/ 

Der udarbejdes tilsynsrapport ved uanmeldte besøg. Du kan finde den seneste tilsynsrapport her: 

Anmeldt besøg senest i 2021. Her udarbejdes ikke tilsynsrapport, men ses ingen anmærkninger.