Legepladreglement

Af hensyn til sikkerhed og et ønske om at værne om pædagogiske principper, nedsætter vi et reglement for opsyn på legepladsen.

Opsyn på legepladser er ofte et emne til diskussion rundt om i de danske institutioner, mange pædagogiske fagfolk mener ikke at man kan sikre børnene ved altid at være på legepladsen, og de mener samtidig, at opsynet kolliderer med et vigtigt pædagogisk princip om, at børnene skal have lov til at være sig selv.

Formanden for Børnerådet, Klaus Wilmann, der selv har en baggrund som pædagog, mener, at pædagogerne ofte bliver stillet over for et krav om 100 procents sikkerhed, som hverken er realistisk eller ønskværdigt. ”Det er selvfølgelig meningsløst, for børn kommer til skade, og nogle knubs skal de faktisk have. Eller omvendt: Man kan ikke gå gennem livet uden at få knubs, og dét, der er afgørende, er, at vi lærer af de fejl, vi laver.” Udtaler han i tidskriftet Børn og Unge

Vi er af den overbevisning i Børnehuset, at udeliv er et sundt liv, og at legepladskultur er noget vi værner meget om. Vi har et ønske om, at børnene skal finde en frihed i at kunne gå på legepladsen, hvor der er højt til loftet og plads til albuerum og bevægelse. Med det sagt, så er vi også bevidste om at ikke alle børn kan skænkes den tillid og frihed når de har en alder eller særlige behov, hvor de har brug for voksne der giver dem trygheden i ’at være sig selv’.

Vi mener at ethvert barn under alderen 4,5 år bør og skal altid være under opsyn af en voksen. Dette betyder derfor også, at børnene der er 5 år og derover (storbørnsgruppen i børnehaven) har lov til at opholde sig på legepladsen, hvor de stadig er bevidste om, at den voksen de har en aftale med om at gå på legepladsen, er opmærksom på dem.

Vi er så heldige at alle vore vinduer vender mod legepladsen og det derfor også er muligt at holde øje med dem indefra. Vi har en tillid til, at de igennem besøgstiden på skolen har lært at gebærde sig på egen hånd i skolefrikvartererne, og derfor også kan drage nytte af den erfaring i Børnehuset. Med den megen fokus på selvforvaltning der er indenfor pædagogik, så syntes vi, at de skal have et ansvar.

Unni Lind, der er pædagogisk konsulent i BUPL, mener godt, at nogle børn kan være alene på legepladsen. Men opsyn skal der være. ”Selvfølgelig skal der være opsyn med børn. Vi kan ikke acceptere, at børnene bare skal passe sig selv. Men opsyn er mange ting. Selvom man står og kigger på et barn, der klatrer i et træ, så er det ikke sikkerhed for, at det ikke falder ned. Derfor må udgangspunktet være et opsyn, hvor man har tjek på, hvad det enkelte barn kan.”

Det altafgørende er, at pædagogerne kender børnene, siger Unni Lind. ”Det er en falsk tryghed, hvis man bare siger, at den voksne skal være der hele tiden. Pædagogerne skal kende det enkelte barn. De skal vide, hvad det kan motorisk, hvad det tænker, og hvad det kan finde på, når det er alene. Og det er pædagoger faktisk rigtig gode til.” Samtidig har børn brug for at være sig selv engang imellem. Det er nødvendigt for dem selv at gøre sig nogle erfaringer – uden voksne. ”Børn undersøger og eksperimenterer med grænser – deres egne, hinandens, fysiske og mentale. Hvis børnene ikke får lov til at gå til grænsen og opdage, at de nu kan mere, end de kunne for en uge siden, for eksempel at kravle en gren højere op i træet, så når de ikke til den erkendelse. Og det er nødvendigt for deres udvikling. Voksne har meget svært ved ikke at blande sig, hvis de er sammen med børnene. De er tilbøjelige til at skride ind med et: “lad lige mig…” eller “skal jeg ikke lige…”, men erkendelsen er noget, der hører til én selv, forklarer Unni Lind. ”Min erkendelse hører til mig, den er personlig, og derfor kan den voksne ikke bare “give” barnet en erkendelse. Som voksen kan man fortælle et barn, at det er 114 cm og vejer 24 kilo, men det kan barnet ikke forholde sig til. Hvis det derimod opdager, at det nu ikke længere kan gemme sig i hullet mellem garderoben og væggen, så oplever og erkender det, at det er blevet større.”

Derfor lyder retningslinjerne således:

  • Børn under 5 år må kun færdes på legepladsen, hvis de er under opsyn med en voksen
  • Børn over 5 år, må færdes på legepladsen alene, dog med opsyn indefra børnehuset, og kun ifølge aftale med en voksen.
  • Hvis der er børn i storbørnsgruppen, der ønsker at komme på legepladsen, men endnu ikke er fyldt fem år, er det op til den ansvarlige voksen at vurdere, om han/hun kan stå inde for en dispensation.
  • Der må aldrig være mere en seks børn alene på legepladsen.
  • De øvrige børn vil fremadrettet blive tilgodeset om formiddagen, da der altid møder en nr. 3 voksen ind kl. 08.30, og derfor vil det organisatorisk være muligt at gå en voksen på legepladsen.