Friskolen

Velkommen til Overlade Friskole                                                                                                 

Den fri skole er for elever, forældre, og medarbejdere ved Overlade Friskole ensbetydende med

  • at stræbe efter at skabe den bedst mulige, uafhængige skole for alle
  • en fælles vilje til at påtage sig dette ansvar
  • en fælles stræben efter frihed, ligeværd og demokratisk adfærd i det forpligtende fællesskab, der udgør Overlade Friskole.

Vores skole

Overlade Friskole er en ung skole, som blev grundlagt i 2015. Vi er en udviklingsorienteret, moderne og dynamisk skole, der er karakteriseret ved

  • Fokus på faglighed, kreativitet og dannelse
  • Relativ lav klassekvotient.
  • Forpligtende socialt fællesskab

Den høje faglighed gennemsyrer alle aktiviteter. Lærerstaben er ambitiøs på deres elevers vegne og kendetegnende for skolen er de voksnes lyst til samværet med eleverne. Vi tilstræber, at lærerne underviser i få fag, som de brænder for og er rigtige dygtige til.

Vi arbejder med de kloge hænder, samtidig med det boglige vægtes. Derudover tilbyder vi afgangseksamen til vores 9. klasse.

Trivsel

Det er vigtigt for os, at eleverne oplæres i social bevidsthed og lærer at begå sig godt i fællesskabet. Elevtrivsel og et godt klassemiljø er højt prioriteret og er bærende, når ånden på skolen skal beskrives.

Vi har stor fokus på den enkelte elevs behov – uanset niveau. Af eleverne forventer vi, at de vil lære så meget som muligt og udvikle sig, og at forældrene, i samarbejde med skolen, arbejder for at skabe trivsel og udvikling hos den enkelte elev – individuelt såvel som en del af fællesskabet.