Værdigrundlag

Læring finder sted hele tiden og alle steder. Den sker igennem planlagte pædagogiske aktiviteter men også i børns leg, ved af- og påklædning, ifm. håndvask, i spisesituationer m.m. Især det spontane praktiserer vi i vores Børnehus.

Dagen er barnets, og vores hverdag indrettes i særdeleshed efter børnenes behov – vi mærker og fornemmer humør, stemninger, motivation og glæde. Ethvert barn skal føle, at dets behov imødekommes.

Læring foregår gensidigt i relationer mellem barn/voksen, barn/barn og voksen/voksen. I vores børnehus foregår det også på tværs af børnenes alder, for vi rummer nemlig både vuggestuebørn, børnehavebørn og SFO-børn, som med hver deres aldersgruppe tilfører noget magisk til dynamikken og fællesskabet i huset.

De små lærer og ser op til de større børn, og de større børn lærer at have et medansvar og hvad det vil sige at være et forbillede. Læring er en del af den personlige identitetsudvikling.

 

Børnehusets værdier

  • Vi vil lære børnene at stå ved sig selv i de omskiftelige sammenhænge, de er en del af.
  • Vi vil opfordre til nysgerrighed, lyst til at opleve og glæde ved at lære.
  • Vi vil have plads og hjerterum til det enkelte barn og til det enkelte barns særlige forudsætninger og personlighed.
  • Vi vil styrke barnets faglige samt sociale færdigheder. Fællesskabet er essentielt.
  • Vi vil udvikle børns færdigheder inden for såvel musiske, kreative samt boglige og sociale områder, så børnene kan udvikle sig til skabende, fordomsfri og harmoniske mennesker. ​
  • Sang, musik, optræden, fortælling og sansemotorisk rytmik vil indgå som en naturlig del af børnehusets hverdag. Børn trives og udvikles med kreativitet.
  • Vi vil give barnet et uderum ved at præsentere det for naturens facetter og glæder. Bruges naturen som rum, giver det børnene mulighed for at respektere hinanden, der blive plads til det enkelte barn og dets udvikling. ​
  • Vi vil møde barnet med omsorg, opmærksomhed, oplysthed og nærvær.