Værdigrundlag

Læring finder sted hele tiden og alle steder. Den opstår igennem planlagte pædagogiske aktiviteter, men også i børns leg, ved af- og påklædning, i spisesituationer, ved håndvask og i mange andre situationer.

Især læringen i det spontane værdsætter vi i vores Børnehus.

Dagen er barnets, og vores hverdag indrettes i særdeleshed efter børnenes behov.

Vi lægger mærke til børnenes humør, stemninger, motivation og glæde, og ethvert barn skal føle, at dets behov imødekommes.

Læring foregår endvidere gensidigt i relationerne mellem barnet og den voksne samt børnene imellem. Vi voksne lærer også af hinanden og i Børnehuset vægter vi den gode relation højt.

Hos os går relationerne på tværs af alder, idet vi rummer både vuggestue-, børnehave- og SFO-børn. Hver aldersgruppe tilfører noget magisk til dynamikken og fællesskabet i huset. De små ser op til og lærer af de større børn, mens de større børn lærer om medansvar og om, hvad det vil sige at være et forbillede.

Hver gruppe har sit eget læringsrum, men vi mødes også i fællesrummet midt i Børnehuset.

Vi ser læring som en del af den personlige identitetsudvikling, og med Børnehusets trygge rammer er der grobund for at vokse.

Børnehuset er en lille institution og hele personalegruppen bliver hurtigt velkendt for hvert enkelt barn. Dette skaber tryghed og forudsigelighed til hverdag og ved ferie eller sygdom. Ved behov for vikarer er det voksne, som barnet kender i forvejen, der afløser.

Hverdagen og børnenes rutiner forbliver de samme.

Vi vægter yderligere blide overgange mellem vuggestue, børnehave og SFO. Vi besøger hinanden og vuggestuebørn bibeholder deres sovested i børnehaven. Vi har en fælles legeplads, der fordrer aktiviteter på tværs af aldersgrupper.

Børnehusets kerneværdier

  • Vi vil lære børnene at stå ved sig selv i de omskiftelige sammenhænge, som de er en del af.
  • Vi vil opfordre til nysgerrighed, lyst til at opleve og glæde ved at lære.
  • Vi vil have plads og hjerterum til det enkelte barn og til det enkelte barns særlige forudsætninger og personlighed.
  • Vi vil styrke barnets faglige samt sociale færdigheder. Fællesskabet er essentielt.
  • Vi vil udvikle børns færdigheder inden for såvel musiske, kreative samt boglige og sociale områder, så børnene kan udvikle sig til skabende, fordomsfri og harmoniske mennesker. ​
  • Sang, musik, optræden, fortælling og sansemotorisk rytmik vil indgå som en naturlig del af børnehusets hverdag. Børn trives og udvikles med kreativitet.
  • Vi vil give børnene et uderum ved at præsentere det for naturens facetter og glæder. Bruges naturen som et rum, giver det børnene mulighed for at respektere hinanden, og der bliver plads til det enkelte barn og dets udvikling. ​
  • Vi vil møde barnet med omsorg, opmærksomhed, oplysthed og nærvær.