Børnehuset og SFO

Børnehuset er delt op i tre afdelinger, som alligevel har en masse fælles aktiviteter på kryds og tværs: Vuggestuen ”Larven”, børnehaven ”Kernehuset” og SFO’en ”Skroget”.

I vores børnehus har vi en stor og dejlig legeplads med masser af plads til motorisk udfoldelse, leg og sansning af naturen. Vi har desuden vores eget vildnis bag skolen kaldet ”Krattet”, hvor vi bl.a. kan lave bål. Her er vi oppe mindst én gang om ugen, og SFO’en er fast på ”Krattet” hver tirsdag hele eftermiddagen.

Hver mandag kl. 10:00 går vuggestue og børnehave i hallen og får rørt hele kroppen og trænet motorikken. SFO’ens børn benytter sig også af hallen, så ofte som muligt.

Børnehuset ligger i et dejligt område med et godt nærmiljø, og vi går ofte en tur i Lundeskoven, rundt om Katmosen eller tager en tur til stranden.

Børnehusets vision og pædagogik

Vi er et børnehus, der i høj grad fokuserer på naturen, musik og teater som læringsplatform. Vi tror på, at udelivet giver et udviklet og skærpet sanseapparat med alle de redskaber naturen indeholder.

Vi er som udgangspunkt udenfor fra efter frokost og til dagens afslutning, uanset vejr og vind (næsten) eller alt efter hvad vi har på programmet af aktiviteter, der kræver at vi andet sted. Vi er i gang med at beskrive hvordan vi i vores læreplaner anvender naturen som en del af vores pædagogiske arbejde.

Teater, musik, drama, og fortælling, har for os stor værdi i arbejdet med børns evner med at kunne formidle, udtrykke sig. Vi finder den musiske/ kreative dimension er et vigtigt fundament i børns læring. Den opøver evnen til at tro på egen formåen, mod til at udtrykke sig og giver samhørighed om noget fælles, hvor alles bidrag er vigtige.

Rytmik, musik og sang har evidens for at styrke sproget og evnen til at læse. Tænker man neuropædagogisk, har musik indvirkning på hjernens frigivelse af dopamin, som giver lykkefølelse og afslapning. Børn på et før-sprogligt niveau får en større forståelse for det verbale sprog, når der kommunikeres via rytmer, tempo og stemmeleje. Det har vi allerede nu stor fornøjelse af at se hos vores vuggestuebørn.

Vi har i børnehuset en scene, som vi bruger flittigt. Vi har musik og sang hver morgen, hvor vi alle er samlet for at byde dagen velkommen.

SFO’ en “Skroget”

På ”Skroget” har SFO’ens børn ansvar for egen tilstedeværelse, dvs. at børnene krydser sig selv ind og ud og melder til en voksen, hvis de ikke kommer.

Der er fælles samling hver eftermiddag. Her spises der eftermiddagsmad og eftermiddagens aktiviteter gennemgås. Der er både voksenstyrede aktiviteter og egen aktiviteter.

Børnene har stor indflydelse på deres hverdag i SFO’en.  Der kan leges på kryds og tværs af alder, og de store SFO-børn hjælper ofte til nede i børnehuset, hvis de har lyst, ligesom de små børnehavebørn somme tider kigger forbi på ”Skroget”.