Børnehuset og SFO

Børnehuset i Overlade består af en vuggestue og en børnehave og har pt. børn i alderen 0-6 år. Huset er inddelt, så vuggestuen og børnehaven har egne lokaler i hver deres ende af huset – børnehave og vuggestue ”grænser” op til hinanden og der er både mulighed for en åben og en lukket dør mellem afdelingerne. I den anden ende af huset har vi også vores skønne Friskole, som har klassetrinene 0.-9.

Personalet er primært knyttet til en specifik børnegruppe, men da vi er en lille institution og vægter tryghed og relationer højt, så er udgangspunktet, at alle børn og voksne skal kende hinanden på kryds og tværs af institutionen – vi oplever, at alle aldersgrupper tilfører noget magisk til dynamikken og fællesskabet i huset.

At have fokus på den røde tråd i Børnehuset, skaber en stor tryghed for børnene i hverdagen og gør, at overgangen fra vuggestue til børnehaven bliver lettere, da barnet allerede kender voksne, børn, lokaler og legepladsen, fordi det har været en naturlig del af barnets hverdag allerede. Samtidigt sikre det os, at vi kan hjælpe hinanden i huset uden at gå på kompromis med kendte, trygge voksne.

I vores børnehus har vi en stor og dejlig legeplads med masser af plads til motorisk udfoldelse, leg og sansning af naturen. Vi har desuden vores eget vildnis bag skolen kaldet ”Krattet”, hvor vi bl.a. kan lave bål.

En gang ugentlig går vuggestue og børnehave i hallen og får rørt hele kroppen og trænet motorikken. SFO’ens børn benytter sig også af hallen, så ofte som muligt.

Børnehuset ligger i et dejligt område med et godt nærmiljø, og vi går ofte en tur i Lundeskoven, rundt om Katmosen eller tager en tur til stranden.

Børnehusets vision og pædagogik

Fundamentet i vores pædagogiske praksis, både i vuggestue og børnehave, tager udgangspunkt i vores motto og pædagogiske ståsted ”Tryghed og trivsel i leg og læring” og ”Børn gør det rigtige, hvis de kan”.

Børns læring i Børnehuset handler om det enkelte barns forudsætninger, behov og interesser, men også om hele børnegruppen. Hvert barn skal have mulighed for at udvikle sig som en unik person, men samtidig skal barnet lære at følge visse sociale spilleregler, så det kan fungere sammen med andre børn og bliver rustet til de forventninger og krav, som det vil møde senere i livet. Vi bestræber os på at etablere et trygt pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, plads til gode ideer, samt daglige rutiner, giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes i rammer der oser af nærvær, omsorg, anerkendelse, plads og tryghed.

Tid til fordybelse og leg har hos os altid en fremtrædende rolle i vores børnehus, da vi ved, at børn udvikler fantasi og kreativitet gennem legen, samtidig med at legen danner en ramme for at de kan bearbejde små bidder af verden og deres oplevelser – men leg er også ”bare” leg og vi anerkender, at legen har en stor værdi i sig selv.

Musik og fortælling, har for os stor værdi i arbejdet med børns evner med at kunne formidle, udtrykke sig. Vi finder den musiske/ kreative dimension er et vigtigt fundament i børns læring. Den opøver evnen til at tro på egen formåen, mod til at udtrykke sig og giver samhørighed om noget fælles, hvor alles bidrag er vigtige.

Vi har i børnehuset en scene, som vi bruger flittigt. Vi har musik og sang hver morgen, hvor vi alle er samlet for at byde dagen velkommen.

SFO’ en

I SFO’ens børn ansvar for egen tilstedeværelse, dvs. at børnene krydser sig selv ind og ud og melder til en voksen, hvis de ikke kommer.

Der er fælles samling hver eftermiddag. Her spises der eftermiddagsmad og eftermiddagens aktiviteter gennemgås. Der er både voksenstyrede aktiviteter og egen aktiviteter.

Børnene har stor indflydelse på deres hverdag i SFO’en.  Der kan leges på kryds og tværs af alder, og de store SFO-børn hjælper ofte til nede i børnehuset, hvis de har lyst, ligesom de små børnehavebørn somme tider kigger forbi på ”Skroget”.