Mødekalender 2023-2024

Mødested: Friskolens pauserum.

Mødetidspunkt: Kl. 19:00.

22. august

10. oktober

21. november

12. december

23. januar

13. februar

19. marts

23. april generalforsamling i fællessalen

7. maj

11. juni