Pedel-Klubben

Overlade Friskole og Børnehus opretter Pedel-Klub

Vi har en meget velfungerende pedelklub, com drives af en flok frivillige fra omegnen.

Klubben mødes hver tirsdag formiddag på friskolen, og starter kl. 09.00 med en kop kaffe, og derefter går vi i gang med de opgaver, som skal løses. Det kan være alt lige fra rengøring i hallen til diverse reparationer i friskole og hal.

Der er ingen mødetvang, og man yder den indsats, man har mulighed for. Det allervigtigste er, at man hygger os sammen og føler, at vi er med til at løse en opgave for friskolen og hallen.

Siden sommer har en flok frivillige på fortrinlig vis sørget for græsklipningen ved friskolen og ved ”Bjerget”, og der er etableret et Græs-hold, som sørger for græsslåningen på alle skolens arealer.

Friskolen har sin morgensamling kl. 08.00 og vi er meget velkommen til at deltage sammen med børn, forældre og personale.

Mød op en tirsdag formiddag kl. 09.00 og hør nærmere. Du kan også kontakte Kristian Haldrup på tlf.: 40 27 82 32 for yderligere information.