Tilsyn

Som udgangspunkt pålægger Friskoleloven enhver friskole “at give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen”. For at tilse at dette sker, vælges der en eller flere tilsynsførende, som hvert år afgiver en erklæring om undervisningsforholdene på skolen.

Se evt. Friskolelovens kap. 3 vedr. tilsyn.

Den nuværende tilsynsførende på Overlade Friskole er Dynes Skovkjær.

Du kan finde de seneste tilsynserklæringer her: