Bus

Overlade Friskole har sin egen bus kaldet “Æblekassen”, der dagligt henter og bringer friskolens børn fra byerne omkring Overlade.

 

Transport med skolebussen

Transport med skolebussen forudsætter følgende ift. ophold på friskolen før og efter kørsel:

  • At barnet, hvis ikke det er tilmeldt SFO’en, kan begå sig på friskolen uden voksenopsyn. Dette vurderes af friskolens personale.
  • Hvis barnet ikke kan begå sig uden voksenopsyn, skal det tilmeldes SFO’en eller muligheden for transport inddrages.
  • At der er kapacitet i bussen/på ruten.

 

Tilmelding og betaling

I skoleåret 2018/2019 koster det 150 kr. pr. måned pr. barn i 11 måneder at bruge skolebussen.

Juli måned er betalingsfri.

Pengene opkræves sammen med skolepengene.

Der betales for hele måneder, uanset hvornår barnet tilmeldes  bussen.

Friskolen anvender de samme afstandskriterie gældende for fri befordring som Vesthimmerlands Kommune:

  • Bh.kl. – 3. kl.: 2½ km
  • 4.– 6. kl.: 6 km
  • 7.– 9. kl.: 7 km
  • 10. kl.: 9 km.

Afstand fra friskole til barnets bopæl måles ad fast vej.

Tilmelding til skolebussen sker typisk i forbindelse med optagelse på Overlade Friskole, men kan også ske løbende ved at udfylde tilmeldingsblanketten, som findes her: Til- og afmeldingsblanket til transport med skolebus. Til- og framelding skal i øvrigt ske til friskolens mail: overladefriskole@gmail.com.

Tilmelding kan ske fra dag til dag, såfremt der er plads i bussen. Framelding skal ske med én måneds varsel senest sidste dag i måneden (eksempelvis har framelding afgivet i perioden 1.-31. oktober virkning fra 1. december).

 

Køreplan m.m.

Ruter, afhentnings- og hjemkørselstider justeres løbende. P.t. køres der efter denne køreplan: Køreplan for skolebussen.

Der er mulighed for at tilmelde barnet et efterårs- og vinterkort (gældende fra uge 43 og frem til påskeferien), prisen er stadig 150 kr. pr. barn pr. måned.

Ved sygdom eller andet fravær skal der gives besked til Holger pr. sms på tlf.: 21 72 44 59 (mandag til torsdag) eller til Troels på tlf.: 28 99 52 14 (fredag).