Bus

Overlade Friskole ligger i et landdistrikt, vores eleverne kommer fra et stort opland, og derfor kan mange elever have behov for transport med bus til og fra friskolen.

Overlade Friskole arbejder på med tiden at anskaffe egen bus og dermed også etablering af egen busordning, men indtil videre henstiller vi til, at eleverne benytter den offentlige bustrafik.

Rute 111 og 544 kører begge til og fra Overlade, læs evt. mere her: https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/Bus—togtrafik/Koereplaner/Syd/Vesthimmerland

Transport til og fra Overlade Friskole og Børnehus er inklusive i skolepengene.