Bus

Overlade Friskole har sin egen bus kaldet “Æblekassen”, der dagligt henter og bringer friskolens børn fra byerne i og omkring Overlade samt omegn.

 

Transport med skolebussen

Transport med skolebussen forudsætter følgende ift. ophold på friskolen før og efter kørsel:

 • At barnet, hvis ikke det er tilmeldt SFO’en, kan begå sig på friskolen uden voksenopsyn. Dette vurderes af friskolens personale.
 • Hvis barnet ikke kan begå sig uden voksenopsyn, skal det tilmeldes SFO’en eller muligheden for transport inddrages.
 • At der er kapacitet i bussen/på ruten.

 

Tilmelding

Det er gratis for alle elever på Overlade Friskole at benytte bussen, dog skal forældrene melde ind til friskolen, hvis man ønsker at benytte bussen, så ruten kan planlægges efter det.

Tilmelding til skolebussen sker typisk i forbindelse med optagelse på Overlade Friskole, men kan også ske løbende ved at udfylde tilmeldingsblanketten, som findes her: Til- og afmeldingsblanket til transport med skolebus. Til- og framelding skal i øvrigt ske til friskolens mail: overladefriskole@gmail.com.

Tilmelding kan ske fra dag til dag, såfremt der er plads i bussen. Framelding skal ske med én måneds varsel senest sidste dag i måneden (eksempelvis har framelding afgivet i perioden 1.-31. oktober virkning fra 1. december).

 

Køreplan m.m.

Ruter, afhentnings- og hjemkørselstider justeres løbende. P.t. køres der efter denne køreplan: (der kommer en ny køreplan gældende fra uge 34 og frem).

Ved sygdom eller andet fravær skal der gives besked til Holger pr. sms på tlf.: 21 72 44 59 (mandag til torsdag) eller til Troels på tlf.: 28 99 52 14 (fredag).

 

Køreplan for uge 34-til efterårsferien for Overlade Friskole

Morgentur:

 • Malle kl. 07:20
 • Ranum kl. 07:25
 • Vilsted kl. 07:30
 • Søndersøvej kl. 07:40
 • Flejsborg kl. 07:46
 • Padkærvej kl. 07:50
 • Overlade Friskole kl. 07:55
 • Borregaard  kl. 07:58
 • Kløfthøjvej kl. 08:00
 • Overlade Friskole kl. 08:08

Om eftermiddagen køres turen i princippet omvendt, men da der nogle gange er elever, som ikke skal med, så kan der sagtens ske ændringer i køreplanen.

Første eftermiddagstur:

 • Mandag til torsdag afgang Overlade Friskole kl. 11:35
 • Fredag afgang Overlade Friskole kl. 13:05

Anden eftermiddagstur:

 • Mandag afgang Overlade Friskole kl. 15:00
 • Tirsdag afgang Overlade Friskole kl. 14:30
 • Onsdag afgang Overlade Friskole kl. 14:15
 • Torsdag afgang Overlade Friskole kl. 13:05
 • Fredag afgang Overlade Friskole kl. 13:05