Ledige stillinger

Overlade Friskole og Børnehus søger en dygtig fuldtidslærer til et barselsvikariat

Vores lærer Simon går på barsel til juleferien, og vores lærer Sabrina går på barsel til marts. Derfor søger vi en eller to lærere, der kan starte efter juleferien (eller snarest derefter). Stillingerne kan eventuelt slås sammen, da der ikke er tale om fuldtidsstillinger.

Overlade Friskole og Børnehus er en Grundtvig-Kold inspireret friskole. Vi er en lille institution, hvor skole og børnehus arbejder tæt sammen. Vi vægter nærhed, samarbejde og fællesskab højt. “Trivsel og tryghed i leg og læring” er vores pejleord, og dagligdagen er præget af energi, glade børn og et godt grin.

Overlade Friskole og Børnehus slog dørene op d. 01.08.2016. Vi er beliggende i en lille landsby, med et stærkt nærmiljø. Det er ikke bare noget vi bare siger; det er faktisk sådan det er! Støtteforeningen arrangerer aktiviteter til gavn for hele institutionen; nogle slår vores græs; andre ordner vores pedelopgaver. Forældre bidrager med aktivitetsdage og med bagning til huset. Det er netop disse ting, som kendetegner vores skole og Børnehus; fællesskab, tryghed og engagement.

Overlade Friskole er en lille friskole med 63 børn i alderen fra børnehaveklasse til 9. klasse. Der er ansat 7 lærere. Vi vægter et højt fagligt niveau, hvor der er plads til den enkelte elev; vi vægter fællesskabet med morgensamling hver dag, hvor sang og fortælling er vigtige elementer i elevernes dannelse; vi vægter en inspirerende undervisning og en anerkendende tilgang til eleverne.  Samarbejde og sparring de ansatte imellem er også kendetegnet for vores faglige arbejdsmiljø. Det er vigtigt med et godt samarbejde mellem skole og SFO. Derfor har vi aktiviteter på tværs af SFO, skole og børnehave/vuggestue. Vi vægter en nærværende og ligeværdig relation mellem voksen og barn.

Hvad ønsker vi af dig:

  • At du kan undervise mellemgruppen i dansk og medborgerskab. (historie, religion og samfundsfag for Sabrina, og Naturfagene, (minus matematik) engelsk for de store elever, og billedkunst for Simon. Derudover har vi brug for undervisere der kan tage tysk og musik. (hvis muligt)
  • Kunne undervise læsesvage elever.
  • At du er interesseret i at indgå i et forpligtende samarbejde med kolleger, børn og forældre og have lyst og evne til at skabe trygge og inspirerende rammer om leg, læring og trivsel.
  • At humor er en vigtig ingrediens i dit samvær med børn og voksne
  • At du indgår på lige fod med det øvrige personale i planlægning af pædagogiske mål, aktiviteter og hverdagens gøremål
  • At du har et godt overblik.
  • At du kan indgå i et lille, med godt personale team.
  • At du måske har andre spændende fag at byde ind med.
  • At du er musikalsk og måske du kan spille på et instrument (dette er dog ikke et krav).
  • At du har relevant undervisningserfaring.

 

Praktiske oplysninger:

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Forud for ansættelse indhentes børneattest.

For yderligere oplysninger om stillingen kontakt skoleleder Troels Bergholt på 28 99 52 14

Ansøgningsfrist er mandag d.14. december 2020.

Samtaler afholdes torsdag d.17. december 2020.

Ansøgningen sendes til: troelsb@overladefriskole.dk

Overlade Friskole og Børnehus
Skolegade 7, Overlade
9670 Løgstør