Forældrebetaling/skolepenge

Forældrebetaling/skolepenge betales månedsvis forud, og reguleres årligt af bestyrelsen.

Der betales 11 rater årligt.

Skole

  • 1. barn: 1.100 kr.
  • 2. barn: 500 kr.
  • Efterfølgende børn er gratis.

SFO

  • Heldag: 900 kr.
  • Morgen: 400 kr.
  • Eftermiddag: 600 kr. 

Børnehave

  • Fuld tid: 1.817 kr.
  • Deltid*: 1.090 kr.

Vuggestue

  • 48 timer: 2.776 kr.
  • Deltid*: 1.666 kr.

*Deltid er 25 timer, tidspunkt efter aftale.

Juli måned er betalingsfri.

Det samlede beløb en familie skal betale kan max. beløbe sig til 4.000 kr. uanset hvilken afdeling på friskolen børnene er tilmeldt.

Ved udmeldelse betaler forældrene den påbegyndte måned ud.

Man kan ved Vesthimmerlands Kommune ansøge om hel eller delvis fripladstilskud til betaling af børnehave og vuggestue. Kontakt evt. Overlade Friskole og Børnehus, som vil hjælpe med ansøgningen.

Det er gratis for alle friskoleelver at benytte friskolens bus, se mere under menupunktet “Bus“.