Skolepenge

Skolepenge betales månedsvis forud, og reguleres årligt af bestyrelsen.

Der betales 11 rater årligt.

Skole

  • 1. barn: 1.100 kr.
  • 2. barn: 500 kr.
  • Efterfølgende børn er gratis.

SFO

  • Heldag: 900 kr.
  • Morgen: 400 kr.
  • Eftermiddag: 600 kr. 

Børnehave

  • Fuld tid: 1.775 kr.
  • Deltid*: 1.029 kr.

Vuggestue

  • 48 timer: 2.530 kr.
  • Deltid*: 1.518 kr.

*Deltid er 25 timer, tidspunkt efter aftale.

Juli måned er betalingsfri.

Det samlede beløb en familie skal betale kan max. beløbe sig til 4.000 kr. uanset hvilken afdeling på friskolen børnene er tilmeldt.

Ved udmeldelse betaler forældrene den påbegyndte måned ud.

Man kan ved Vesthimmerlands Kommune ansøge om hel eller delvis fripladstilskud til betaling af børnehave og vuggestue. Kontakt evt. Carina Hvorvarp eller Mia Mikkelsen, som vil hjælpe med ansøgningen.

Skal dit barn med bussen for at komme i skole? Det er inkluderet i skolebetalingen – dvs., vi sørger for buskortet.

Det magiske tal er 53 tilmeldte børn i skoledelen!
Når vi derover falder prisen i skoledelen på første barn til kr. 950,-