Forældrebetaling/skolepenge

Forældrebetaling/skolepenge betales månedsvis forud, og reguleres årligt af bestyrelsen. Pr. 1. januar 2024 indeksreguleres og priserne ændrer sig derfor. De nye takster ses herunder. 

Der betales 11 rater årligt.

Skole

  • 1. barn: 1185 kr.
  • 2. barn: 540 kr.
  • Efterfølgende børn er gratis.

Juli måned er betalingsfri.

Det samlede beløb en familie skal betale kan max. beløbe sig til 4.300 kr. uanset hvilken afdeling på friskolen børnene er tilmeldt. Ud over denne pris kommer rengøring og evt. SFO-mad. 

Ved udmeldelse betaler forældrene den påbegyndte måned ud.

Det er gratis for alle friskoleelver at benytte friskolens bus, se mere under menupunktet, eller klik her “Bus“.

 

Rengøring

Pris for rengøring er 210 kroner pr. familie pr. måned.