Friskolens værdigrundlag

”Trivsel og tryghed i leg og læring”

Overlade Friskole er inspireret af den grundtvig-koldske skoletradition, og vi ser barnet som et helt menneske. Vi ved, at et aktivt, trygt og glad barn lærer mest.

Vores mål med værdigrundlaget er at lave en levende skole, hvor det enkelte menneske dannes og udvikles i et forpligtende fællesskab med andre, og hvor vi behandler hinanden med forståelse og respekt.

Overlade Friskole er en skole, hvor:

Vi skal give barnet rødder, så det kan gro og vinger, så det kan flyve.

  • Vi vil lære barnet at navigere i verden som et livsdueligt menneske, der mestrer at stå ved sig selv i de omskiftelige sammenhænge, det er en del af.
  • Vi vil inspirere og opmuntre til nysgerrighed, lyst og glæde ved at opleve og lære.
  • Vores undervisning sigter mod at udvikle det hele menneske.
  • Vi vil have plads og hjerterum til det enkelte barn og det enkelte barns særlige forudsætninger og personlighed.

Barnet i mødet med andre udvikler dets individualitet og styrker, dets faglige samt sociale færdigheder. Fællesskabet er derfor en vigtig del af fundamentet på Overlade Friskole.

  • I et nært sammenspil mellem barnet, forældre og friskole arbejder vi for, at barnet opnår de nødvendige forudsætninger for at blive en deltagende, skabende og kritiske medspiller i samfundet.
  • Vi forventer, at skolehjemrelationen hviler på et aktivt og forpligtende samarbejde præget af gensidigt engagement.
  • Undervisning og samvær på friskolen tager udgangspunkt i en aktiv, involverende og respektfuld dialog mellem barn og voksne.

Vi vil udvikle barnets færdigheder inden for såvel musiske, kreative samt boglige og sociale områder, så barnet kan udvikle sig til et skabende, fordomsfri og harmoniske menneske.

  • Faglighed og kreativitet vægtes ligeligt i undervisningen.
  • Sang, musik, optræden og fortælling vil indgå som en naturlig del af friskolens hverdag.
  • Beliggenheden tæt ved fjord og skov indbyder til, at naturen indgår som læringsrum i undervisningen.