Værdigrundlag

Friskolen i Overlade ser børn som hele mennesker. Vi ved at aktive, trygge og glade børn lærer mest.

Vores mål med værdigrundlaget er, at lave en levende skole, hvor det enkelte menneske dannes og udvikles i et forpligtende fællesskab med andre, og hvor vi behandler hinanden med forståelse og respekt.

Friskolen i Overlade er en skole, hvor:

 • Vi skal give børnene rødder, så de kan gro – vinger, så de kan flyve.
  – Vi vil lære børnene at navigere i verden som livsduelige mennesker, der mestrer at stå ved sig selv i de omskiftelige sammenhænge, de er en del af.
  – Vi vil opfordre og tilskynde til nysgerrighed, lyst til at opleve og glæde ved at lære.
  – Vores undervisning sigter mod at udvikle det hele menneske.
  – Vi vil have plads og hjerterum til det enkelte barn og til det enkelte barns særlige forudsætninger og personlighed

 

 • Vi i mødet med andre, udvikler vores individualitet og styrker vores faglige samt sociale færdigheder. Fællesskabet er derfor en vigtig del af fundamtet på Friskolen i Overlade.
  – I nært samarbejde mellem børn, forældre og skole, arbejder vi for, at børnene opnår nødvendige forudsætninger for at blive deltagende, skabende og kritiske medspillere i samfundet.
  – Vi forventer, at skole-hjem-samarbejdet hviler på et aktivt, forpligtende og gensidigt samarbejde og engagement.
  – Undervisning og samvær på skolen tager sit udgangspunkt i en aktiv og involverende dialog mellem barn og voksen samt børn indbyrdes.

 

 • Vi vil udvikle børns færdigheder inden for såvel musisk og kreative samt boglige og sociale områder, så børnene kan udvikle sig til skabende, fordomsfri og harmoniske mennesker.
  – Sang, musik, optræden, fortælling og sansemotoriske rytmik vil indgå som en naturlig del af skolens hverdag.
  – Børn trives og udvikles med kreativitet.