Overlade Friskole og Børnehus søger en dygtig fuldtidslærer

Vores lærer Anne går på barsel til sommerferien, så derfor søger vi en lærer, som kan starte lige før sommerferien 2019, alternativt til skolestart 2019/2020

Overlade Friskole og Børnehus er en Grundtvig-Kold inspireret friskole. Vi er en lille institution, hvor skole og børnehus arbejder tæt sammen. Vi vægter nærhed, samarbejde og fællesskab højt. ”Trivsel og tryghed i leg og læring” er vores pejleord, og dagligdagen er præget af energi, glade børn og et godt grin.

Overlade Friskole og Børnehus slog dørene op for første gang den 01.08.2016. Vi er beliggende i en lille by med et stærkt nærmiljø, og det er ikke bare noget vi siger, det er faktisk sådan det er! Støtteforeningen arrangerer aktiviteter til gavn for hele institutionen, nogle slår vores græs, andre ordner vores pedelopgaver og forældrene bidrager med bl.a. aktivitetsdage og med bagning til huset. Det er netop disse ting, som kendetegner vores skole og Børnehus: fællesskab, tryghed og engagement.

Overlade Friskole er en lille friskole med 54 børn fordelt fra børnehaveklasse til 9. klasse, og der er ansat 6 lærere. Vi vægter et højt fagligt niveau, hvor der er plads til den enkelte elev. Vi vægter fællesskabet med morgensamling hver dag, og hvor sang og fortælling er vigtige elementer i elevernes dannelse. Vi vægter en inspirerende undervisning og en anerkendende tilgang til eleverne.  Samarbejde og sparring de ansatte imellem er også kendetegnet for vores faglige arbejdsmiljø. Det er vigtigt med et godt samarbejde mellem skole og SFO, og derfor har vi aktiviteter på tværs af SFO, skole og børnehave/vuggestue. Vi vægter en nærværende og ligeværdig relation mellem voksen og barn.

Hvad ønsker vi af dig:

 • At du kan undervise de store elever i dansk og medborgerskab. (historie, religion og samfundsfag).
 • At du kan undervise læsesvage elever.
 • At du er interesseret i at indgå i et forpligtende samarbejde med kolleger, børn og forældre og har lyst og evne til at skabe trygge og inspirerende rammer om leg, læring og trivsel.
 • At humor er en vigtig ingrediens i dit samvær med børn og voksne.
 • At du indgår på lige fod med det øvrige personale i planlægning af pædagogiske mål, aktiviteter og hverdagens gøremål.
 • At du har et godt overblik.
 • At du kan indgå i et lille, men godt personaleteam.
 • At du måske har andre spændende fag at byde ind med.
 • At du er musikalsk, og at du måske kan spille på et instrument (dette er dog ikke et krav).
 • At du har relevant undervisningserfaring.

Praktiske oplysninger:

 • Stillingen er en fuldtidsstilling.
 • Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.
 • Forud for ansættelse indhentes børneattest.

For yderligere oplysninger om stillingen kontakt skoleleder Troels Bergholt på tlf.: 28 99 52 14.

Ansøgningsfrist: Onsdag d.22.05.2019

Samtaler forventes afholdt: Tirsdag den 04.06.2019

Ansøgningen sendes til: troelsb@overladefriskole.dk                                      

Overlade Friskole og Børnehus
Skolegade 7, Overlade
9670 Løgstør