Forældrebetaling/skolepenge

Forældrebetaling/skolepenge betales månedsvis forud, og reguleres årligt af bestyrelsen.

Der betales 11 rater årligt.

Skole

  • 1. barn: 1.100 kr.
  • 2. barn: 500 kr.
  • Efterfølgende børn er gratis.

Juli måned er betalingsfri.

Priserne i børnehuset følger de kommunale takster.

Det samlede beløb en familie skal betale kan max. beløbe sig til 4.000 kr. uanset hvilken afdeling på friskolen børnene er tilmeldt.

Ved udmeldelse betaler forældrene den påbegyndte måned ud.

Man kan ved Vesthimmerlands Kommune ansøge om hel eller delvis fripladstilskud til betaling af børnehave og vuggestue. Kontakt evt. Overlade Friskole og Børnehus, som vil hjælpe med ansøgningen.

Det er gratis for alle friskoleelver at benytte friskolens bus, se mere under menupunktet, eller klik her “Bus“.