SFO

SFO’ en “Skroget”

På ”Skroget” har SFO’ens børn ansvar for egen tilstedeværelse, dvs. at børnene krydser sig selv ind og ud og melder til en voksen, hvis de ikke kommer.

Der er fælles samling hver eftermiddag. Her spises der eftermiddagsmad og eftermiddagens aktiviteter gennemgås. Der er både voksenstyrede aktiviteter og egen aktiviteter.

Børnene har stor indflydelse på deres hverdag i SFO’en.  Der kan leges på kryds og tværs af alder, og de store SFO-børn hjælper ofte til nede i børnehuset, hvis de har lyst, ligesom de små børnehavebørn somme tider kigger forbi på ”Skroget”.