Overlade Friskole og Børnehus søger en dygtig afdelingsleder til børnehave, vuggestue og SFO

Vores afdelingsleder Lone stopper efter endt barsel i børnehuset, så derfor søger vi hendes afløser med start den 17.06.2019 eller efter aftale

Overlade Friskole og Børnehus er en Grundtvig-Kold inspireret friskole. Vi er en lille institution, hvor skole og børnehus arbejder tæt sammen. Vi vægter nærhed, samarbejde og fællesskab højt. ”Trivsel og tryghed i leg og læring” er vores pejleord, og dagligdagen er præget af energi, glade børn og et godt grin. Vores integrerede institution og friskole søger en uddannet pædagog, som afdelingsleder for børnehave, vuggestue og SFO.

Børnehuset er en integreret institution med 5 fastansatte, hhv.  1 leder/pædagog, 1 pædagog, 2 PAU’er, 1 pædagogisk medhjælper og 1 SFO-medarbejder. Derudover har vi løbende EGU-praktikanter og folk i jobprøvning. Vi er et lille hus med gennemsnitligt 15-25 børnehavebørn og 8-10 vuggestuebørn. Derudover varetager børnehuset også friskolens SFO om morgenen og eftermiddagen, som pt. har et børnetal på 10 børn, fordelt på formiddag/eftermiddag.

Overlade Friskole og Børnehus slog dørene op for første gang den 01.08.2016. Her brænder vi for at skabe de bedste betingelser for et godt børneliv, vi og arbejder relationsorienteret. Vi er beliggende i en lille by med et stærkt nærmiljø, og det er ikke bare noget vi siger, det er faktisk sådan det er! Støtteforeningen arrangerer aktiviteter til gavn for hele institutionen, nogle slår vores græs, andre ordner vores pedelopgaver og forældrene bidrager med bl.a. aktivitetsdage og med bagning til huset. Det er netop disse ting, som kendetegner vores friskole og børnehus: fællesskab, tryghed og engagement.

Overlade Friskole er en lille friskole med 6 ansatte lærer og 54 børn i alderen fra børnehaveklasse til 9. klasse. Det er vigtigt med et godt samarbejde mellem friskole og SFO, og derfor har vi aktiviteter på tværs af SFO, friskole og børnehave/vuggestue. Vi vægter en nærværende og ligeværdig relation mellem voksen og barn.

Hvad ønsker vi af dig:

 • At du er interesseret i at indgå i et forpligtende samarbejde med kolleger, børn og forældre, samt at du skal have lyst og evne til at skabe trygge og inspirerende rammer om leg, læring og trivsel.
 • At humor er en vigtig ingrediens i dit samvær med børn og voksne.
 • At du står for planlægning af pædagogiske mål, aktiviteter og hverdagens gøremål i samarbejde med den øvrige personalegruppe og sammen med ledelsen lægger linjerne for det fremtidige arbejde.
 • At du har et godt overblik og kan lide at have børnene med i dine aktiviteter, samt at du kan lide at være med i børnenes aktiviteter.
 • At du kan indgå i et lille, men godt personaleteam.
 • At du kan lide at være udenfor, da vi ser os selv som en natur- og friluftsinstitution.
 • At du er musikalsk og måske kan spille på et instrument (dette er dog ikke et krav).
 • At du ser dig selv som en del af hele institutionen, er fleksibel og medvirkende til en helhedsopfattelse af ”livet” omkring friskolen og børnehuset.
 • At du tør vise lederskab.

Praktiske oplysninger:

 • Stillingen er på 37 timer
 • Løn- og ansættelsesvilkår iht. til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.
 • Forud for ansættelse indhentes børneattest.

For yderligere oplysninger om stillingen kontakt skoleleder Troels Bergholt tlf.: 28 99 52 14.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 22.05.2019

Samtaler forventes afholdt: Mandag den 03.06.2019

Ansøgningen sendes til: troelsb@overladefriskole.dk          

Overlade Friskole og Børnehus
Skolegade 7, Overlade
9670 Løgstør