Ekstra rengøringsopgaver ifm. den ugentlige forældrerengøring på Overlade Friskole og Børnehus

Det 2. år som Overlade Friskole og Børnehus er ved være slut, og bestyrelsen har i den forbindelse gjort sig nogle erfaringer ift. forældrerengøringen.

Som udgangspunkt fungerer det rigtig godt, og forældrene har fundet hinanden og en rytme på de forskellige hold. Dog savner bestyrelsen en større deltagelse ved arbejdsdage og hovedrengøring, da selve hovedrengøringsdelen desværre gang på gang har måtte udsættes pga. for få deltagere ift. opgaver og deraf skarp prioritering af opgaverne.

Bestyrelsen vil derfor i det kommende skoleår prøve noget nyt – nemlig at de forskellige lokaler i både børnehus og friskole inddeles efter nedenstående rul. Det er meningen, at de respektive rengøringshold gør deres tildelte lokale/lokaler ekstra grundigt rent (hovedrent[1]) i deres tildelte rengøringsuge.

Dette tiltag er sat i værk for at holde vores friskole og børnehus i pæn og ordentlig stand hele året rundt, samt for at kunne prioritere vedligeholdelsesopgaver ifm. de to årlige arbejdsdage.

Vi håber I som forældre vil støtte op om dette initiativ og fortsætte jeres gode indsats.

Opgave Lokaler

1

Vuggestuens indgangsparti og badeværelse
2 Vuggestuens lokale – “Larven”
3 Børnehusets køkken
4 Børnehusets fælleslokale og soverum
5 Trappen ned til kælderen, garderoben, legerummet i kælderen samt rum ved fryseren
6 Gangen i børnehuset, læringsrummet og puderummet
7 Børnehavens lokale – “Stilken”
8 Børnehavens toilet
9 Børnehusets indgang samt toilettet på gangen neden ved børnehuset
10 Gangen mellem friskolen og børnehuset
11 SFO’en – “Skroget”
12 Lærernes toilet og det lille mødelokale
13 Friskolens indgang samt toilettet på gangen nede ved friskolen
14 Lillemellem og storemellem
15 Annes dansklokale og legerummet (ved lillegruppen)
16 Lillegruppens lokale, toilet og materialerum
17 Musiklokalet og natur- og tekniklokalet
18 Skolekøkkenet
19 Biblioteket
20 Fællessalen og gangen på friskolen

[1] Hovedrengøring består af nedfejning af lofter og vægge, rengøring af vægge, døre og paneler, tømning af skuffer og skabe og rengøring af disse, rengøring af møbler, pudsning af vinduer, rengøring af køleskab, rengøring af ovn samt grundig, rengøring af emfang og ventilation vask af gulve. Kort sagt: ALT i lokalet skal rengøres!